Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Dijalog za mlade: Poziv za učešće na Dijalogu za Budućnost

Dijalog za mlade je prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima. Dijalog za mlade je mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice koji ima za cilj istražiti i razumijeti izazove i potrebe mladih ljudi u našoj zajednici. (više…)