Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Viteza za učešće u Evaluacionoj komisiji u Općini Vitez u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na općinskoj web stranici 12. juna/lipnja, te je trajao od 12. do 15. juna/lipnja 2023. godine. Do predviđenog roka, prijavio se jedan (1) kandidat, i to: (više…)

Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Vitez. (više…)