Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PD “Vlašić”

Poljoprivredno društvo “Vlašić” d.o.o. Vitez
Divjak b.b. ,72250, Vitez
Direktor: Perica Blaž

Nadzorni odbor:

Muris Žigonja, u ime osnivača, predsjednik
Igor Livančić, u ime osnivača, član
Mirko Đotlo, u ime osnivača, član