Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva, koji/e su sudjelovali/e u konsultativnim procesima u okviru platforme Dijalog za mlade

Općina Vitez poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području Općine Vitez a koji/e su sudjelovali/e u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade, da se prijave za sudjelovanje u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Vitez.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 17. listopada i trajao je do 8. studenog 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati sudjelovanje jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva koji je sudjelovao u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade općine Vitez.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju sudjelovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili suradnici drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član/ica evaluacijskog povjerenstva OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

 Ovaj poziv je otvoren od 9. do 11. studenog 2022. godine do 14:00, a zainteresirane osobe se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: marija.jozic@opcinavitez.info. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u studenom 2022. godine, a o točnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Vitez.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).