Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji/povjerenstvu u općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga za nevladin sektor koji je općina Vitez raspisala za 2023.g.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 31.03.-28.04.2023.g. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije/povjerenstva OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 11. 05. do 18.05.2023.godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: katica.radman@opcinavitez.info. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu svibnju/maju 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI