Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv na Forum građana za žene i mlade

Dana 04.05.2023. u 11 h u prostorijama Društvenog centra ( Gradska galerija/Prostor za mlade) će biti organiziran forum građana za mlade i žene na kojem će učesnice definirati prioritete za organizaciju različitih aktivnosti i pokretanju inicijativa za žene i mlade, a koje će biti realizirane u ovoj godini u Društvenom centru Vitez.

Društveni centar predstavlja integrirani objekt u zajednici u kojem građani mogu da pristupe uslugama i informacijama, da se druže, umrežavaju i međusobno surađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i stiču vještine, te koriste prilike za društveni, kulturni i lični napredak. Društveni centar igra važnu ulogu u stvaranju napredne i funkcionalne lokalne zajednice.

Upotreba prostorija društvenog centra može biti komercijalnog i nekomercijalnog karaktera. Njegov osnovni cilj je da kontinuirano služi mjesnim zajednicama i svim građanima unutar jedinice lokalne samouprave.

Pozivamo sve zainteresirane žene da dođu na forum građana i svojim idejama doprinesu pokretanju inicijativa za žene i mlade u našoj lokalnoj zajednici.”

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI