Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv na javnu raspravu „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Poslovnog centra „PC-96-2“

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Jardol, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Poslovnog centra „PC-96-2“.
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 21.07.2022.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Poslovnog centra „PC-96-2“ i Zaključak o provođenju javne rasprave.
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.
Sukladno zaključku, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 22.07.2022. do 29.07.2022.godine.
Uvid se može napraviti OVDJE, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Poslovni centar PC-96-2“.
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 7 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.