Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv na javnu raspravu za „Izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez poziva sve eventualno zainteresirane stranke da sudjeluju u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ općina Vitez.
Naime, Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 16.2.2023. godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ općina Vitez i Zaključak o provođenju javne rasprave.
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.
Sukladno zaključku, javna rasprava će se održati elektronskim putem – u vremenu od 21.2.2023. do 7.3.2023.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava „Poslovni centar PC-96-2“ općina Vitez“.
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.

POZIV