Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv organizacijama civilnog društva na javnu raspravu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Vitez da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2024. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1, u četvrtak 14.3.2024. godine sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

  • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Vitez u ReLOaD2 projektu za 2024. godinu
  • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:

  1. EKOLOGIJA I OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

1.1. Projekti koji doprinose unapređenju i zaštiti okoliša;

  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

2.1. Projekti koji imaju za cilj zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja djece i mladih, osoba sa teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, dijabetičara i drugih osoba koje potrebuju brigu i pomoć lokalne zajednice;

2.2. Podrška projektima koji imaju za fokus osobe treće životne dobi;

  1. KULTURA I SPORT

3.1. Projekti promocije kulturno-umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno naslijeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…);

3.2. Projekti koji doprinose uključenju djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života;

  1. MLADI

4.1. Projekti koji doprinose modelima prevencije mladih (zaštita reproduktivnog zdravlja mladih, zaštita mentalnog zdravlja, i drugih oblika prevencije mladih…);

4.2. Projekti podrške mladim u ruralnim područjima općine;

4.3. Projekti koji imaju za cilj sigurnost mladih na društvenim mrežama;

4.4. Projekti koji doprinose društvenim i zabavnim sadržajima za mlade (festivali, ulična umjetnost, predstave, koncerti, škola crtanja…);

4.5. Podrška projektima edukacije iz oblasti naprednih tehnologija.