Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organiziran 1. juna/lipnja 2023. godine od 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

 Također, u toku mjeseca juna/lipnja će biti organiziran još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Treći sastanak sa mentorom će biti organiziran 8. juna/lipnja 2023. godine od 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na zenira.bektas@undp.org

NAPOMENA: od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na općinskoj stranici. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).