Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Produžen rok: Oglas za angažman mlade osobe u Općini Vitez (ReLOaD suradnik/ca za mlade)

Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz financijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na području općine Vitez, a koje ispunjavaju uvjete  navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 11.1.2024. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na registry.ba@undp.org. U prilogu je tekst oglasa sa novim rokom za prijavu.

Odabrani ReLOaD suradnik/ca za mlade će raditi u prostorijama Općine Vitez, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Općini Vitez u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Dodatno odabrani ReLOaD suradnik/ca za mlade će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se financiraju u okviru ReLOaD2 grant sheme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD projekta koje se planiraju implementirati na području Općine Vitez.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od tri mjeseca (uz mogućnost produžetka), uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. ReLOaD suradnik/ca za mlade će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao/la bolje šanse za zapošljavanje.

 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

OGLAS