Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Produžen rok: Oglas za angažman mlade osobe u Općini Vitez (UN Volonter)

Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz finansijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na području Općine Vitez, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 22.08.2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na registry.ba@undp.org. U prilogu je tekst oglasa sa novim rokom za prijavu.

 Odabrani volonter UN-a u zajednici će raditi u prostorijama Općine Vitez, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Općini Vitez u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Dodatno odabrani UN volonter će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se finansiraju u okviru ReLOaD2 grant šeme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD projekta koje se planiraju implementirati na području Općine Vitez.Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).