Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Produžen rok za javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Općine Vitez

Objavljujemo da je produžen rok za javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Općine Vitez.

Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz finansijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na području Općine Vitez, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 09.09.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na registry.ba@undp.org

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama gradske uprave sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Mladim entuzijastima će ovom prilikom biti omogućeno da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).