Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proračun Općine Vitez gotovo 11 milijuna KM: Evo što se sve financira u 2023. godini

Općina Vitez donijela je godišnji proračun za 2023. godinu u iznosu od 10,878.000 KM. Vodoopskrba, unaprjeđenje dotrajale kanalizacijske mreže, prometna infrastruktura, poticaji poljodjelstvu i gospodarstvu, nastavak radova na uređenju Gradskog trga, javna rasvjeta, daljnja izgradnja poslovnih zona, briga o rodiljama, studentima, ugroženim ljudima…, istaknuti su ciljevi u proračunskim stavkama kojima će se općinsko čelništvo prioritetno baviti u ovoj godini.

Kvalitetniji život

O njihovu rješavanju ovisi u kojoj će mjeri život ljudi u Vitezu biti bolji, lakši, napredniji… Predviđena proračunska projekcija od 10,878.000 KM osigurat će se tako što će se od prihoda od poreza dobiti 6,442.200 KM, neporeznih 2,156.000 KM, tekućih transfera (potpora i donacija) 258.500 KM, kapitalnih transfera 916.300 KM, kapitalnih primitaka 500.000 KM i od prenesenih sredstava iz prethodne godine 605.000 KM. Za kapitalne izdatke predviđeno je 2,193.000 KM. Više od pola milijuna KM – 560.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju cesta na području općine, 220.000 KM za izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni PC-96-2, rekonstrukciju kanalizacijske mreže 425.000 KM, vodoopskrbu 370.000 KM, za uređenje Gradskog trga 150.000 KM, izgradnju dvorane za tjelesni odgoj u osnovnoj školi u Kruščici 180.000 KM, za rekonstrukciju javne rasvjete 70.000 KM, nabavu opreme za potrebe Civilne zaštite 55.000 KM, uređenje poslovne zone Šljivčica 40.000 KM, izgradnju streljane 20.000 KM, za otkup građevinskog zemljišta 50.000 KM… Proračunska pričuva predviđena je u iznosu od 130.000 KM, a za otplatu duga izdvojeno je 286.000 KM. Za tekuće transfere planirano je 1,863.000 KM. U to spadaju studentske stipendije od 160.000 KM, rodiljske naknade 40.000 KM, novčane pomoći socijalno ugroženim osobama – preko općine 30.000 KM, preko Centra za socijalni rad 50.000 KM, novčana pomoć socijalno ugroženim osobama za utrošenu vodu i druge komunalne usluge 25.000 KM, stipendije i sendviči za Rome 16.000 KM, subvencije javnim poduzećima i ustanovama 75.000 KM, poticaj poljoprivredi 90.000 KM, gospodarstvu 90.000 KM, Domu zdravlja za izgradnju lamele 30.000 KM, naknada šteta zbog prirodnih i drugih nesreća 35.000 KM… Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama izdvojeno je 854.000 KM: za Dječji vrtić 150.000 KM, Radio Vitez 80.000 KM, DVD Vitez i DVD Stari Vitez po 123.000 KM, Crveni križ 29.000 KM, vjerske zajednice 20.000 KM, udrugama građana 59.500 KM, udrugama građana putem javnog natječaja (LOD metodologija) 25.500 KM, parlamentarnim strankama 141.000 KM, za turističku zajednicu u osnivanju 30.000 KM, obilježavanje vjerskih blagdana 18.000 KM, obilježavanje godišnjica ratnih stradanja 10.000 KM, UNDP projekte nevladinih organizacija 26.000 KM, za mlade 5000 KM… Izdaci za tekuće održavanje planirani su od 1,125.000 KM: ukupno za mjesne zajednice iz sredstava općine i UNDP-ja 250.000 KM, tekuće održavanje mjesnih cesta 250.000 KM, održavanje javne rasvjete (rad i materijal) 100.000 KM, za utopljavanje zgrada – projekti energetske učinkovitosti 100.000 KM, regulaciju korita, sanaciju klizišta i drugo 70.000 KM, regulaciju rijeke Lašve 50.000 KM, za regulaciju potoka Lupnica 20.000 KM, za uređenje skloništa 10.000 KM, uređenje Gradskog stadiona 10.000 KM, uređenje gradskog i drugih groblja 30.000 KM, za radove na adaptaciji Gradske sportske dvorane 10.000 KM… Naknada za rad na održavanju Gradskog stadiona i sportske dvorane planirana je po 21.000 KM, za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba 29.500 KM, kulturne manifestacije 10.000 KM, obilježavanje Dana općine i državnih praznika 15.000 KM. Transfer za kulturu je 42.000 KM, za kulturu putem javnog natječaja (LOD metodologija) izdvojeno je 18.000 KM, sportske klubove 100.000 KM, turnire i drugo 11.000 KM, za natjecanja invalida 5000 KM, transfer za sport putem javnih natječaja (LOD metodologija) 51.000 KM, izbore 18.000 KM, Hitnu medicinsku pomoć 36.000 KM.

Novac i za zelene površine

Troškovi električne energije na javnoj rasvjeti predviđeni su od 190.000 KM, za plin za sportsku dvoranu 60.000 KM, zimsko održavanje cesta 240.000 KM, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina 156.000 KM, zakup zemljišta za pretovarnu stanicu 50.000 KM, za ukrašavanje grada za blagdane 18.000 KM, sadnju cvijeća 7000 KM, održavanje parkova i drugih javnih površina 25.000 KM, sanaciju nelegalnih odlagališta 5000 KM, kružni tok i semafor – sadnju cvijeća i održavanje zelene površine 5000 KM, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica 10.000 KM, ostale izdatke za komunalne usluge 30.000 KM, sufinanciranje troškova odlaganja komunalnog otpada na temelju sporazuma s JKP Vitkom i regionalnim deponijem Mošćanica 60.000 KM.

IZVOR: Večernji list