Skip to content Skip to footer

ReLOaD

18.04.2024. Izvještaj sa IV mentorskog sastanka

16.04.2024. Izvješće o održanom 3. mentorskom sastanku

09.04.2024. Poziv na 3. mentorski sastanak

09.04.2024. Izvješće o održanom 2. mentorskom sastanku

POZIV za učešće na besplatnim obukama za grafički i web dizajn

 

Baza podataka organizacija civilnog društva

Izvješće o održanom trećem mentorskom sastanku VItez, 08.06.2023.
Izvješće o održanom drugom mentorskom sastanku Vitez, 01.06.2023
Izvješće o održanom prvom mentorskom sastanku Vitez, 25.05.2023

Javni poziv za angažman UN Volontera/ke po klasterima, koji/a će raditi na podršci općini/opštini/gradu i ReLOaD2 timu pri aktivnostima vezanim za promociju i vidljivost na lokalnom nivou.
LINK

 

Analiza dodjele sredstava organizacijama civilnog društva za Općinu Vitez (pdf)


 


O ReLOaD projektu
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.U Bosni i Hercegovini,  ReLOaD projekat  sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 

 • Banja Luka
 • Bratunac
 • Bijeljina
 • Brod
 • Centar, Sarajevo
 • Gradačac
 • Jablanica
 • Kakanj
 • Maglaj
 • Modriča
 • Pale
 • Rudo
 • Sokolac
 • Stari Grad, Sarajevo
 • Teslić
 • Tešanj
 • Travnik
 • Trebinje
 • Tuzla
 • Vitez
 • Vogošća

 


U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini.

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.
U odabranim općinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava.

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, Općina Vitez podržala je aktivnosti organizacija „Betanija“, „Prvi koš“ i „Jačanje – Zuralipe“
Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Betanijaje u okviru projekta „Rehabilitacija djece i odraslih s teškoćama u razvoju“ obuhvatila 30 osoba s teškoćama u razvoju te njihove obitelji.

U sklopu projekta proveli su sljedeće aktivnosti:

– terapijsko jahanje
– terapijsko plivanje
– sportske aktivnosti
– logopedske tretmane
– usluge psihologa

Sprovođenjem navedenih akivnosti, mnoge sfere društvenog života prilagođene su njihovim potrebama, čime su poboljšali svoje cjelokupno psihofizičko stanje (kondicija, ravnoteža, socijalizacija, osjećaj zadovoljstva, sreće, ispunjenosti,..)
Angažiranjem stručnih suradnika (psihologa, logopeda, defektologa) omogućena je stručna potpora i pomoć koja je do sada izostala na području općine Vitez zbog nedostatka ovog kadra.
Osim toga, korisnici su na kvalitetan način provodili slobodno vrijeme.

Roditelji osoba s teškoćama u razvoju su, također, kroz radionice i individualne termine razmijenili svoja iskustva, podijelili probleme i dobili stručne savjete.

Projekt je imao pozitivan odjek u lokalnoj zajednici, te u Betaniju svakodnevno stižu potpora i ponude za pomoć i suradnju mnogih udruga i sportskih klubova.
Udruga „Prvi koš“ Vitez svojim projektom „Rastimo zajedno uz košarku – škola košarke za zdravo djetinjstvo“ osmislila je program u trajanju od 8 mjeseci, od rujna 2018. do svibnja 2019., u kojem je u tri osnovne škole sa područja općine Vitez (Bila, Dubravica i Vitez, točnije područna škola Kruščica) osigurano učešće najkvalitetnijih trenera, profesora tjelesne i zdravstvene kulture, bivših i aktivnih košarkaša, te najbolja moguća oprema i rekviziti za provedbu projekta.

Trenutno je u proces treninga uključeno oko 120 dječaka i djevojčica, budućih košarkaša i košarkašica, iz tri spomenute osnovne škole, kojima je nositelj projekta, Škola košarke „Prvi koš“ Vitez, pripremila košarkašku opremu (dresove, majice, sportske čarape) i kvalitetan košarkaški, ali prevenstveno pedagogijom vođen, trening.

Ideja je bila da se stručne osobe, bivši i aktivni košarkaši, a ujedno i treneri, približe velikim skupinama djece željne znanja. To je prilika da kroz košarkaški trening, dječaci i djevojčice stvore naviku za bavljenje sportom. U preostalim mjesecima Udruženje će organizovati još raznovrsnije treninge, te rezultati na kraju neće izostati.
Udruženje Roma ˝Jačanje – Zuralipe˝ implementira projekat pod nazivom ˝Obnavljanje starih romskih zanata kao preduslov za razvoj turizma˝. Udruženje radi na edukacijama vezanim za izradu posuda od bakra ( bakrorez) i tradicionalno šivenje, heklanje, pletenje, tkanje i vez. Ova znanja predstavljaju kulturne tradicije romske populacije. Kroz navedene edukacije obuhvaćena su dva naselja Sofa i Očice na području općine Vitez tj. 15 mladih Romkinja, te 15 mladih Roma. Do sada su svi polaznici edukacije prošli kroz teoretska i praktična predavanja. Kada je u pitanju rad u bakru, učesnici su na prvim edukacijama upoznati sa pravilima rada u bakru kao i o upotrebi alata, te su nastavili sa preslikavanjem tj. kucanjem bakra pri izradi tabli, oblikovali su male džezve i kucali razne mustre na džezvicama kao i većim džezvama, nakon toga na istim džezvama su učili bušiti rupice na kojima bi montirali ručku tj. nosače. Kada su u pitanju edukacije šivenja, heklanja, vezenja i tkanja, u uvodnom dijelu edukatorica je upoznala učesnice sa postojećim tkaninama platna kao i o pravilima krojenja, principu rada mašine i tehniku rada na mašini. Nakon toga, polaznice su nastavile sa izradom suknji, bluza, kecelja, posteljine, šalvara, pletenjem trakica za kosu, šalova, vunenih čarapa itd. Također, korisnici su na stanu tkali ponjave kao i izrađivali stolnjake sa vezom. Nakon edukacija 30 mladih osoba će biti osposobljeno za pokretanje samostalnih obrta.

Imajući u vidu dobre rezultate projekta, Udruženje svakodnevno radi na pronalaženju rješenja za samoodrživost započetih aktivnosti.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans