Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Viteza za učešće u Evaluacionoj komisiji u Općini Vitez u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na općinskoj web stranici 12. juna/lipnja, te je trajao od 12. do 15. juna/lipnja 2023. godine. Do predviđenog roka, prijavio se jedan (1) kandidat, i to:

  1. Muris Žigonja, ispred streljačkog kluba „Sagittarius“ Vitez. Međutim, kako je g. Žigonja ujedno i uposlenik općinske uprave, njegova prijava nije mogla biti uzeta u razmtranje.

Odlučeno je da se poziv članovima/icama ponovi, te je ponovljeni poziv članovimaIcama OCD sa područja općine Vitez objavljen na općinskoj stranici 19. juna/lipnja i trajao je od 19. do 22. juna/lipnja 2023.. godine. Do predviđenog roka prijavila se jedna (1) kandidatkinja, i to:

  1. Gđa. Marina Grabovac koja je predstavnica Udruženja za sport, zabavu i rekreaciju “DM fitness”, prijava je pristigla 21. juna/lipnja 2023. godine.

Zbog činjenice da se do predviđenog roka prijavila samo jedna predstavnica civilnog društva, predstavnici Općine Vitez i predstavnici UNDP/ReLOaD2 projekta su konstatirali da se neće sprovoditi proces glasanja, te da nema smetnji da se isti izabere za člana Evaluacione komisije.

Predstavnica civilnog društva će biti imenovana Rješenjem o imenovanju komisije od strane načelnika.

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik/ca civilnog društva sa područja općine Vitez, dva predstavnika/ce Općine Vitez i dva predstavnika/ce UNDP/ReLOaD2 projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).