Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Travnik: Marjanović na sastanku općinskih načelnika, premijera i članova Vlade KSB

Premijer Kantona Središnja Bosna i ministri u Vladi KSB jučer su održali radni sastanak s načelnicima općina u ovom kantonu, a na sastanku je sudjelovao i načelnik Općine Vitez Boris Marjanović.

Na radnom sastanku se razgovaralo o kreditnom zaduženju Vlade Kantona Središnja Bosna i Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Radni sastanak je imao informativni karakter, na kojem se razgovaralo o mogućem kreditnom zaduženju u iznosu od 40 milijuna KM. Sredstva iz mogućeg kreditnog zaduženja bi bila namijenjena za razvojne projekte kantona i općina te kapitalne investicije, odnosno za razvojne projekte od značaja za kanton, općine i lokalne zajednice. Svi projekti morali bi biti u Programu javnih investicija Srednjobosanskog kantona 2023. – 2025. godine i morali bi sadržavati svu potrebnu dokumentaciju (dozvole, projektna dokumentacija, studije, itd.).

Prisutni su također razgovarali o Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije, i odlučeno je da će se uraditi temeljna analiza po općinama i kantonalnim ministarstvima, ali i institucijama kojima je osnivač Kanton, o mogućoj isplati u skladu s Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

(Izvor: Vlada KSB)