Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Usvojena Strategija razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2027.

„Vitez kao središte poduzetništva, obrazovanja, razvijene infrastrukture, čistog okoliša i bogatih kulturno-sportskih sadržaja“, vizija je danas usvojene Strategije razvitka Općine Vitez za razdoblje 2022.- 2027. godine.


Naime, nakon što je Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 4.11.2021. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi strategije razvitka općine Vitez za period 2022.-2027. godina imenovana povjerenstva i radna tijela za potporu provela su opsežnu proceduru te nakon javne rasprave dokument u formi nacrta uputili na razmatranje Općinskom vijeću, koje ga je na današnjoj sjednici usvojilo, čime je Općina Vitez dobila instrument za proaktivno i odgovorno planiranje i upravljanje lokalnim razvitkom.
Strategijom su obuhvaćene sve oblasti razvitka lokalne zajednice, i to gospodarstvo, zdravstvo i socijalna zaštita, infrastruktura i zaštita okoliša, lokalna uprava, obrazovanje, kultura i sport, financije te proračun. Također, definirani su konkretni koraci i projekt koje će Općina pokrenuti na ostvarenju zacrtanih ciljeva, a nadležne općinske službe utvrdit će plan implementacije strategijskih ciljeva.
Općinsko vijeće imenovalo je i povjerenstvo za praćenje realizacije Strategije koje će jednom godišnje podnositi izvješće Općinskom vijeću o realizaciji Strategije u prethodnoj godini.
Također, na današnjoj, 16. redovitoj sjednici, razmatrano je Izvješće o financijskoj reviziji Općine Vitez za 2021. godini te Plan i program rada J.U. „Dječji vrtić“ Vitez za pedagošku 2022/2023. godinu, koji je usvojen danas. Općinski vijećnici primili su k znanju dvije informacije nadležne službe, Informaciju o radu nevladinog sektora za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad i Informaciju o stanju športa na području općine Vitez za 2021. godinu.

Zaključkom o provođenju javne rasprave po Nacrtu  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće «Kremenik» ovaj Nacrt je upućen u javnu raspravu koja će trajati do 26.11.2022.godine.