Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Z A K LJ U Č A K o provedbi javne rasprave po Nacrtu Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na svojoj 14.redovitoj sjednici održanoj dana 21.7.2022.godine  d o n i j e l o  j e

Z A K LJ U Č A K

o provedbi javne rasprave po   Nacrtu  Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine

I

 O dokumentu Strategija razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine vodit će se javna rasprava.

Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne izmjene ili dopune  Strategije razvitka općine Vitez za period od 2022.-2026.godine.

Materijal će građanima biti dostupan  na dnu ove stranice u DOWNLOAD SEKCIJI.

Zainteresirani svoje primjedbe, komentare  i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail:ismet.trako@opcinavitez.info ili izravno Službi za poduzetništvo i lokalni razvitak putem protokola općine Vitez.

Javna rasprava traje 30 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.

II

Zaključak će se objaviti i u „Službenom glasniku općine Vitez“.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

 Hidajet  Sivro

DOWNLOAD SEKCIJA:
NACRT STRATEGIJE RAZVITKA OPĆINE VITEZ 2022. – 2026.GODINE
NACRT STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VITEZ 2022. – 2026.GODINE